Biały różaniec

Biały różaniec przyjaciółko
dałaś mi w chwili cierpienia
w zimnej kaplicy, sznur chłodnych korali
co rozpacz w nadzieję zamienia.

Biały różaniec przyjaciółko
dałaś mi w chwili zwątpienia
zagrzał mą drżącą dłoń twoim ciepłem
i siłą jego przeznaczenia.

Biały różaniec przyjaciółko
dałaś mi z przekonania
i zaszczepiłaś we mnie znów siłę
i wiarę w cud zmartwychwstania.
KOMENTARZ

https://poezja-lucja-pauksztelo.de/przyjazn/
https://poezja-lucja-pauksztelo.de/alicja/