Moje Wiersze

Moje wiersze to noworodki
właśnie opuściły łono Muzy.
Jeszcze różowe i delikatne
żywione nektarem poezji
czerpanym z płatków wiosennej róży.
Moje wiersze to szczęśliwi starcy
po miłosnych wzlotach i po doświadczeniach.
Z pola walki nie będą niesione na tarczy
znajdą wieczne życie w nowych pokoleniach.
Chociaż włos zwichrzony po życiowej burzy
namaszczona pięknem ich starcza uroda
jest dziedzictwem od ich matki Muzy
a ona wiecznie młoda.

https://poezja-lucja-pauksztelo.de/podziekowanie/
https://poezja-lucja-pauksztelo.de/o-mnie/