Przyjaźń

Życie jest kądzielą
a nicią dobra myśl.
Czas i odległość nie dzielą
lecz prząść musimy my.

Przyjaźń, to jest skrawek pamięci,
w której kąpie się twoja dusza
to co było, jest i będzie
coś wiecznego
co cię młodym czyni i wzrusza.

Przyjaźń, to pożółkłe zdjęcie,
które tak dużo znaczy.
Przyjaźń, to też odejście,
okrutny zwiastun rozpaczy.
To zaniechane spotkanie
co zaniechanym zostanie.
Łzy
PłaczęPo śmierci przyjaciółki sprzed lat.

https://poezja-lucja-pauksztelo.de/zongler/
https://poezja-lucja-pauksztelo.de/bialy-rozaniec/