Pytanie

Spytałeś mnie kochanie
czym dla mnie jest miłowanie.

To jest lot nad kanionem
na orlich miękkich piórach.
Wspinanie się do góry
i nagły spadek z chmury
w ramiona czułej łąki.

To jest bieg pośród pól,
gdzie rżyska kłują stopy
lecz wonny zapach siana
znieczula słodki ból.

To jest piekielny taniec
płomieni biczowanie
gdzie zachwycony anioł
czuje jak tętni krew
walcząc z pokusą ciała
wybacza ziemski grzech.

To jest kosmiczny wiatr
co wnika w tarczę ziemi
ostrzami kolców róż.
Ona wydaje rozkoszny jęk
pieszczona misterium polarnych zórz.

Czy znasz odpowiedź już?

https://poezja-lucja-pauksztelo.de/refleksja/
https://poezja-lucja-pauksztelo.de/klotnia/